COURT RESERVATION

OLIVE FARM IS WAITING FOR YOU

Reservation Information

Personal Information

GuestHouse Information

Book your room with your court reservation.

OLIVE FARM will use the information you provide in this form to communicate with you.
We will treat your information confidentially and will not share it with others.
For more information, visit our Privacy Policy.

The reservation has been saved successfully.

We have recently received your information. Thank you!

REZERVASYON KRİTERLERİ

Kort rezervasyonu 1 gün önce açılır. Rezervasyonlar telefon ile veya bizzat kulüpte yapılabilir.


  • • Kort iptali veya değişikliği en geç 6 saat öncesinden evvel ücretsiz olarak yapılabilir. Rezervasyon saatine 6 saatten az 1 saatten fazla kala yapılan iptallerde kort ücretinin %50’si, 1 saatten az kala yapılan iptal veya no-show;da ücretin tamamı tahsil edilir. Saat 14:00 ve öncesindeki rezervasyonlar ancak 1 gün evvel saat 18:00’ kadar ücretsiz iptal edilebilir.


  • • İptal edilen kortun başka bir oyuncuya tahsis edilmesi bu durumu değiştirmeyecektir.

  • • Seans bitiminde kort Çek-File yapılmış, çizgileri temizlenmiş olarak bırakılır.

  • • Kort seansı 55 dakikadır.